אוטוביוגרפיה של יוגי

פרמהנסה יוגאננדה

אחת הקלסיקות הרוחניות בעולם המערבי, פרמהנסה יוגאננדה חושף את הדרך שהובילה אותו להגשמה עצמית ואת המפגשים שחווה עם גדולי היוגים בהודו