מערכת שיעורים

ראשוןשנישלישירביעיחמישישישישבת
8:30-11:00 תרגול
העמקה למורים כולל 
מדיטציה, פילוסופיה ותרגול אסאנה 

8:30-10:00
בית העם 
מושב בית עזרא

20:00-21:30 
 סטודיו 
היכל הספורט
אשדוד

20:00-21:30 סטודיו
היכל הספורט אשדוד
20:00-21:30
בית העם 
מושב בית עזרא