מערכת שיעוריםראשוןשנישלישירביעיחמישישישישבת

8:30-10:30/ 
10:30-12:00
ייעוץ בריאות טבעית ועין הבדולח
בתיאום מראש

8:30-10:00 תרגול
10:00-11:00 לימודי פילוסופיה
 בית העם
מושב בית עזרא

8:30-10:00
בית העם
מושב בית עזרא

20:00-21:30
 בית העם
מושב בית עזרא


20:00-21:30
 בית העם
מושב בית עזרא