לב היוגה

ט.ק.וו.דסיקשר

דסיקשר מציע את הגישה המעשית שלו עצמו, שאותה כינה "תוכניץ לעמוד שידרה בכל רמותיו- הגופנית, המנטלית והרוחנית". זהו הטקסט הראשון של היוגה המתווה דרך של צעד אחרי צעד לפיתוח תרגול מלא ע"פ עקרונות היוגה עתיקי היומין.