יוגה לקטנים ולגדולים מסע למחוזות אחרים

רחל צ'יני

ספר שהוא שער כניסה לתרבות ופרקטיקה עתיקות, ובאותה מידה הוא עכשווי ממש כמו זריחת השמש ושקיעתה.