האופנישדות והברהמנות

צחי פרידמן

ספרות האופנישד היא אחת היצירות החשובות , המשפיעות והמוערכות בתרבות ההודית.