יוגה וסישטהא

סוואמי ונקטסננדה

יוגה וסישטהא היוגה העילאית

בכתב עתיק יומין זה מלמד ושיסטהא את תלמידו רמה את היוגה העילאית.רמה שואל שאלות על אודות הבריאה מצבי תודעה הקיום ושיסטהא משיב בסיפורים ומשלים מרתקים.