היוגה סוטרה לפטנג'לי

ג'ורג' פוירשטיין

ספר זה פותח את הצוהר לאחד הטקסטים הקלסיים בפילוסופיה של המזרח. זהו טקסט בן אלפיים שנה בערך שמשמש אבן דרך ביוגה הקלסית.