אלים ואלות במיתולוגיה ההודית

איתי אהרה

דרך מעבר בשלושה שערים - השער של וישנו, שיווה וברהמה- מזמין אותנו איתי אהרה לחוויה סוחפת ומרגשת בעומקן של התרבות ושל ההגות ההודית.