אחדות

כולנו אחד! מצב האחדות יתאפשר כאשר נגלה ונחשוף אותו ע"י עירנות לפעולות שלנו.
תהליך של הכנסת אור לחיינו מצריך התבוננות פנימה ובדיקה של מה מסתיר את האור ומה אתה יכול להזיז הצידה כדי שיחשף האור.
החיים נועדו לאחדות, צמדי הניגודים לא מתקיימים אחד בניגוד לשני אלא אחד ביחס לשני ולא מתקיימים אחד בלעדי השני וכדי לאחד אנחנו צריכים לעשות זאת כאן ועכשיו בנוכחות ובתשומת לב. הכיסויים שמסתירים נוצרים ע"י מפגש בן אדם לאדם ע"י שיח דיבור והקשבה טהורה
נשאל את עצמינו: האם הפעולות שאנחנו עושים בחיי היום יום מקרבות אותנו לאחדות?
האם הפעולות בחיי היום יום שלנו מרחיקות אותנו ויוצרות היפרדות?
ככל שנזיז הצידה את הסיפור האישי שלנו יחשף האור
בתרגול היוגה וגם בחיים ככל שההתעסקות תהיה בצורה, באיך אני נראה תגדיל את האגו ותרחיק אותנו, התרגול צריך לשחרר אותך מדחיסויות ועומסים להוריד רגשות ורצונות של האני...
האסנה הופכת לכלי משחרר
תמיד קיימת זכות הבחירה, הרשות נתונה בכל רגע וניתן לבחור בלי נכון ולא נכון.
היוגה יוצרת התמרה - מעבר מהרבדים הגסים של החיים לרבדים העדינים מהסתכלות להתבוננות, משמיעה להקשבה מדיבור לשתיקה nעשייה למען עצמי לעשייה למען הכלל -"ואהבת לרעך כמוך"...
"גרגר אבק על הגוף לא מפריע אך בגלגל העין מאוד מפריע "
זוהי מסורת היוגה